Wat doet Hehacu?

Het huidige verkeersbeeld maakt dat de auto anders gebruikt wordt dan bij de ontwikkeling is bedacht. De gebruiker heeft een vrije keuze in zijn manier van rijden, brandstofkeuze en wat voor onderhoud hij toestaat! 

Het voorgeschreven onderhoud beperkt zich tot een minimale verplichting, waardoor de betrouwbaarheid en milieueisen in het geding komen. Dit lijdt uiteindelijk tot ergernis, dure reparaties en verlies van de restwaarde. 

Hehacu biedt al sinds 2009 een werkplaats-service-concept voor professionele automotive bedrijven dat de bezoekwaarde voor de klant én de garage verhoogt. 

Meer weten? Wij leggen in een persoonlijke presentatie uit wat dit voor uw bedrijf betekent.  

Hehacu & het coronavirus

We worden allemaal, persoonlijk of zakelijk, getroffen door het corona virus. Zeker door de (terechte) verscherpte maatregelen vanuit de overheid. Hehacu volgt deze maatregelen nauwgezet op, want jullie en onze gezondheid staan voorop. Daarom hebben wij onze werkwijze aangepast om jullie op een veilige manier te kunnen beleveren. 

De door jullie opgestelde veiligheidsvoorwaarden worden door ons gerespecteerd. Wij houden ons aan de afstandsregel van 1,5 meter en raken zo min mogelijk zaken met de blote handen aan. Zoals jullie van ons gewend zijn, inventariseren wij de benodigde producten die wij afstemmen met de magazijnverantwoordelijke en tevens of de producten in de doos dienen te blijven of dat wij ze in het rek plaatsen. Ons voorstel is om de factuur te mailen en wij vragen u toestemming om de pakbon namens u te mogen ondertekenen. Na elk bezoek ontsmetten wij onze handen. 

Op deze wijze kunnen we de samenwerking op een veilige manier voortzetten. Samen pakken we door om zo goed mogelijk door deze crisis heen te komen. 

Wij wensen jullie en jullie dierbaren veel gezondheid toe!