Wat doet Hehacu?

Het huidige verkeersbeeld maakt dat de auto anders gebruikt wordt dan bij de ontwikkeling is bedacht. De gebruiker heeft een vrije keuze in zijn manier van rijden, brandstofkeuze en wat voor onderhoud hij toestaat! 

Het voorgeschreven onderhoud beperkt zich tot een minimale verplichting, waardoor de betrouwbaarheid en milieueisen in het geding komen. Dit lijdt uiteindelijk tot ergernis, dure reparaties en verlies van de restwaarde. 

Hehacu biedt al sinds 2009 een werkplaats-service-concept voor professionele automotive bedrijven dat de bezoekwaarde voor de klant én de garage verhoogt. 

Meer weten? Wij leggen in een persoonlijke presentatie uit wat dit voor uw bedrijf betekent.